Catalogus

Square

SustainAbility Art

Meer dan vijftig kunstenaars laten hun visie op het begrip duurzaamheid zien, om het bewustzijn over klimaatverandering, de CO2-uitstoot, de opwarming van de aarde, vervuiling en recycling te stimuleren. Iedereen kan een steentje bijdragen om de aarde ook in de toekomst bewoonbaar te houden. Jong en oud, kunst en wetenschap zijn in deze expositie samengebracht om het vraagstuk van verschillende kanten te belichten.

Sustainability Art is een breed begrip. Toen de Verenigde Naties  in 2015 de zeventien Sustainable Development Goals definieerden, beseften ze dat de belangrijkste wereldwijde milieuproblemen het gevolg waren van ongelijkheid inde wereld. Over consumptie en overproductie in het Westen, armoede in de overige delen. Immers, waar armoede heerst, is geen aandacht voor het milieu. Het was duidelijk dat economische groei, sociale ontwikkeling en milieubescherming in onderling verband moesten worden gezien. Armoede- en hongerbestrijding kwamen op nummer één en twee te staan, terwijl vrede en rechtvaardigheid de lijst besluiten. Schoon drinkwater en duurzame energie staan op de plaatsen zes en zeven, het aanpakken van de klimaatverandering op dertien. Duurzaamheid wordt dus ruim omschreven; het gaat niet alleen om zorg voor het milieu en aandacht voor ecologische problemen, maar ook om eerlijkheid en gelijkheid, sociale ontwikkeling en nadenken over de toekomst.

Op deze expositie zien we kunstwerken die reflecteren op de bescherming en het herstel van de natuur, hergebruik van grondstoffen, maar ook op duurzame groei, de consequenties van industrialisatie en sociale ongelijkheid, met name van het Afrikaanse continent en het Europese bastion. De kunstenaars hebben veelal gebruik gemaakt van duurzame, afbreekbare of recyclebare materialen. De duurzaamheidskritiek richt zich ook op de kunstwereld zelf: door te wijzen op de milieueffecten van de kunstproductie en het ontstaan van overvolle kunstdepots.

We willen laten zien dat iedereen een steentje bij kan dragen. Al is de kiezel nog zo klein, wanneer we met velen bijdragen, dan is een duurzame wereld dichterbij dan we denken.

For the English version of the catalogue: click here.