Art meets technology

Square

Op bezoek in TU Delft

Eindelijk was het zover. Studenten van de TU Delft ontvangen circa 50 leden van de kunstenaarsverenigingen Amstelland Kunst en Pulchri Studio. 

Vanwege de regen staan we opgepropt in het kantoor van ‘The Green Village’ waar we een korte introductie krijgen over de experimenten rondom duurzaamheid. Dit alles in het kader van ‘Sustainability Art’, een project van de twee kunstenaarsverenigingen om in 2019 gezamenlijk te exposeren rondom het thema duurzaamheid. 

The Green Village is een experimenteel dorp waarin duurzaamheid in vele facetten wordt getest en uitgebouwd. De duurzaamheid van de toekomst staat in Delft. Aanleiding voor de ontmoeting is de wens van de kunstenaars om nieuwe kennis en inzichten te verzamelen over duurzaamheid. Een rondleiding in het dorp, in de stromende regen, laat zien wat duurzaamheid in kan houden, een hyperloop, regenstraat of circulaire garage bijvoorbeeld. Overal zijn enthousiaste kreten te horen bij het zien van al die innovaties. 

Na de rondleiding volgt de uitwisseling. De studenten verzorgen een korte introductie over duurzaamheid. Want waar hebben we het eigenlijk over? Over heel erg veel, dat is wel duidelijk. In groepen bestaande uit een mix van de 2 kunstverenigingen en studenten, gaan de deelnemers in gesprek over hun invulling van het begrip duurzaamheid. En dan is er werk aan de winkel. 

De groepen krijgen de opdracht hun idee van duurzaamheid te visualiseren. Er is direct actie: papier ritselt, potloden krassen en de juiste kleuren viltstiften worden uitgewisseld. In een kwartier staan de beelden op papier. Wat een gesprekken en wat een diversiteit levert dat op! Precies zoals het project ‘Sustainability Art’ beoogt. 

De honger naar kennis is bij verschillende kunstenaars nog niet gestild, nieuwe materialen, nieuwe mogelijkheden en werkwijzen kunnen verder worden uitgediept. Een vervolgafspraak is snel gemaakt. Het blijkt de opstap tot een (derde) expositie in de TU Delft Library. 

De ontmoeting in The Green Village werd een bijzondere ontmoeting, beter gezegd een topontmoeting tussen kunst en wetenschap. De grote uitdagingen van de huidige tijd noodzaken tot radicale vernieuwingen. En dat vraagt om samenwerking tussen mensen die grondig met elkaar verschillen en elkaar kunnen aanvullen. Pulchri Studio, Amstelland Kunst en studenten van de TU Delft hebben een aftrap gegeven. 

Tekst:
Caroline van Rekum 
Secretaris Amstelland Kunst