Marijke Uittenbroek en Melinda Marján

Square
Marijke en Melinda

Melinda Marján studeert landschapsarchitectuur en daarom spelen onze leefomgeving en de bescherming daarvan een belangrijke rol in haar leven. Het laten zien van duurzaamheid en de afwezigheid daarvan is een interessant en krachtig instrument dat een groot publiek kan aanspreken. Toen Melinda door Marijke gevraagd werd om afval op straat te fotograferen dacht ze dat dat onmogelijk zou zijn want Delft is immers een opgeruimde stad, maar het bleek makkelijker dan gedacht. Die realisatie is precies wat Marijke in het kunstwerk toont. Marijke aan de andere kant vond het leuk en interessant om met iemand anders’ foto’s te werken en door iemands anders ogen te kijken, iets wat ze nog nooit eerder had gedaan. Het werk dat we gemaakt hebben is een soort landschapsschilderij, we hebben het dubbel ‘mooi’ gemaakt door de hoogglans foto’s en hoogglans lak. Maar wat we zien is geen landschap met bomen en water maar met afval. We realiseren ons niet dat we bergen rommel produceren zoals Melinda al observeerde in haar meer dan 100 foto’s die ze op een middag nam. We geven in ons werk een ironisch commentaar op de wijze waarop we wegkijken van het afvalprobleem.

Melinda Marján studies landscape architecture therefore our living environment and its protection plays an important role in her life. Showing sustainability and the absence of of it through art is an interesting and powerful tool that can speak to a large audience. When Melinda was asked by Marijke to take pictures of trash left behind on the streets, her first thought was that Delft is such a tidy city, there is hardly any rubbish on the ground, but the task turned out to be much easier than she first anticipated. This realization is exactly what Marijke shows with the artwork. Marijke on the other hand found it really interesting to work with someone else’s photographs, and watch through someone else’s eyes, a thing I she had never done before. The work that was produced is a kind of landscape painting, we made ours double beautiful because of the glossy photographs and lacquer. Actually we don’t see a landscape with trees and water but one with waste and garbage. We don’t realise we produce piles of waste every day and as Melinda observed in the more than 100 photographs she took on one afternoon, we tend not to notice it. In our painting we give an ironic comment on the way we look away from the waste problem.