Reizend Project & Samenwerking

Square

Samenwerking

Twee kunstenaarscollectieven, Pulchri Studio uit Den Haag en de Amstelland Kunst (VAK) uit regio Amstelland, organiseren gezamenlijk een reizend project met de werktitel ‘Sustainability Art’. Kunstenaars uit het hele land laten hun visie op duurzaamheid zien, met het idee het bewustzijn te stimuleren, de dialoog te initiëren en een ruimte te creëren waar nieuwe ideeën ontstaan om bij te dragen aan een aarde die ook in de toekomst bewoonbaar kan zijn. Hierbij worden jong en oud, gemeenschap, maar ook kunst met wetenschap samengebracht teneinde het verhaal vanuit verschillende kanten te belichten en te inspireren. De aanloop, de voorbereidingen, de samenwerkingen en het proces die hieraan vooraf gaan, zijn allemaal onderdeel van het project.

Sustainability 

Duurzaamheid houdt in dat je bij de productie van je werk de natuurlijke grondstoffen niet uitput en geen schade toebrengt aan de planeet. Maar ‘duurzaam’ gaat niet alleen om aandacht voor ecologische problemen, maar ook om eerlijkheid en gelijkheid in de wereld, democratie en vrede. Immers, pas als de basisvoorwaarden zijn gerealiseerd kan er ook ruimte zijn voor het milieu.

Sustainability Art

Kunstenaars zijn in staat om met één beeld complexe ontwikkelingen, die anders abstract zouden blijven, invoelbaar te maken. Ze kunnen met hun bijdragen het publiek, maar ook de industrie bewust maken en op ideeën brengen. Kunst is duurzaam wanneer de gebruikte materialen uit lokale bronnen afkomstig zijn, of als ze afbreekbaar of recyclebaar zijn. Kunst is ook duurzaam, wanneer de inhoud over duurzaamheid gaat. Duurzame kunst kent dus verschillende invalshoeken:

1.De beschouwer bewust maken van milieuproblematiek en de daarmee samenhangende duurzaamheidsthema’s. Het kunstwerk is sustainable wanneer het reflecteert op een ecologisch of sociaal issue.

2.De duurzaamheidskritiek kan ook gericht zijn op het kunstwerk of de kunstwereld zelf, door te wijzen op de milieueffecten van de kunstproductie, het functioneren van de kunstinstituten, het fenomeen van de internationale art-fairs en kunstfestivals.

3.Sustainable design verandert het dagelijks leven van de gebruikers vaak letterlijk. Designers ontwerpen nieuwe producten van afvalmaterialen of verzinnen duurzame gebruiksvoorwerpen, die puur praktisch, of juist metaforisch van aard zijn.

Tentoonstelling

Meer dan vijftig kunstenaars laten hun visie op de planeet aarde zien, met het idee dat die ook in de toekomst bewoonbaar zal moeten zijn. Overmatig gebruik van fossiele brandstoffen en de daarmee gepaard gaande klimaatverandering is waarschijnlijk wereldwijd het belangrijkste thema van onze tijd. De CO2-uitstoot, de opwarming van de aarde, het stijgen van de zeespiegel, droogte en overstromingen, de plastic soep, het verdwijnen van diversiteit, de komst van klimaatvluchtelingen: deze onderwerpen houden veel mensen overal ter wereld sterk bezig en kunstenaars dus ook.

We zien kunstwerken die reflecteren op de bescherming en het herstel van de natuur, hergebruik van grondstoffen, maar ook op duurzame groei, de consequenties van industrialisatie, sociale ongelijkheid en de positie van minderheden. Er is  gebruik gemaakt van afbreekbare of recyclebare materialen. De kunstenaars maken de beschouwers bewust en leveren  ideeën hoe duurzaamheid bereikt kan worden. De duurzaamheidskritiek richt zich ook op de kunstwereld zelf: door te wijzen op de milieueffecten van de kunstproductie en het ontstaan van overvolle kunstdepots. 

Diverse kunstenaars gebruiken recyclebare dragers: ze schilderen op krantenpapier of op gebruikte overhemden, ze gebruiken restmateriaal. Zo vervaardigde Cees van Rutten zijn werk op een schilderij uit een kringloopwinkel en drukken verschillende kunstenaars hun foto’s bewust niet af, maar projecteren ze die. Duurzame objecten kunnen naast praktisch ook metaforisch van aard zijn. De gebruiksvoorwerpen die Jet Naftaniël-Joëls maakt van uit het straatbeeld verdwenen plastic tasjes hebben naast een duurzame ook een poëtische component.

Er is interesse voor het mythische en spirituele: hoe kunnen oude verhalen en oude gebruiken nieuwe betekenissen krijgen, in het licht van de duurzaamheidsfilosofie? In ieder geval noopt alle kunst tot nadenken en discussiëren. Sommige kunstenaars werken samen met anderen en vermengen hun sociale doelstelling met iets ludieks. Soms moet je het werk buiten het gebouw voortzetten, bijvoorbeeld door het maken van een stadswandeling. Sommige projecten hebben een doe-het-zelf-factor, waarbij het publiek zelf een werk maakt waardoor het zich meer bewust wordt van bijvoorbeeld zwerfafval. Naast de expositie is er tevens een programmering met talks en workshops, waarbij kunstenaars samen met het publiek werken met recyclebaar materiaal of hun werk verder toelichten.

Samenwerkingspartners

Sustainability staat tegenwoordig overal hoog in het vaandel. Het is een nieuwe studierichting aan kunstacademies en universiteiten, waarbij studenten leren hun creatieve vaardigheden te koppelen aan de sociale en ecologische thema’s van nu. Wij sluiten aan bij de actuele situatie, waarin ook de galeries en andere kunstinstituten steeds meer aandacht aan het thema besteden. We willen een kunstexpositie laten zien met aandacht voor de conceptuele invalshoek.

Kunstenaars werken o.a. samen met studenten van de Green Office van de TU Delft. Dit project is erop gericht om wetenschap en kunst samen te brengen. Juist omdat sustainability art een maatschappelijk gerichte vorm van kunst is, is de verbinding met het publiek voor ons van het grootste belang.

‘Dit project is erop gericht om wetenschap en kunst samen te brengen.’