Samenwerking Lars van Roemburg en Sunny Neeter

Square
Sunny en Lars

Na een leuke middag vol met gesprekken tussen kunstenaars en studenten, hebben Sunny en ik (Lars) afgesproken om samen een kunstwerk te maken. Bij de TU Delft denken mensen vaak aan technologie zoals Elektrotechniek of Civiele techniek. Dat zijn daadwerkelijk tastbare technologieën wat ook goed van pas komt in als je een kunstwerk draaiende wilt maken o.i.d. Ik studeer echter heel iets anders aan de TU Delft: Nanobiologie.

We hadden moeilijkheden met het vinden naar iets waarin ik kon bijdragen in de kunst, maar na vele e-mails heen en weer, zijn we op iets gekomen wat veel relevantie heeft voor de progressie in duurzaamheid met behulp van nanobiologische technologieën, namelijk: bacteriën! We doen in de biotechnologische wereld al erg veel met bacteriën en manipuleren deze ook om onze taken uit te voeren. Bacteriën zouden ook een van de oplossingen kunnen zijn voor de plastic soep in de oceanen, sommige van deze bacteriën kunnen namelijk plastic eten! Deze zouden we kunnen isoleren en manipuleren op zo een manier dat ze de plastic soep in de zee opeten zonder andere schade aan te richten. Hier gaat nog veel onderzoek achter zitten maar Sunny en ik hebben al geprobeerd om hier een toekomstschets over te maken in het kunstwerk.

Ik help dus vooral in het theoretische gedeelte en met het brainstormen over de nanobiologische onderwerpen en Sunny gebruikt dit om er een geheel van te breien. Dat bedoel ik dan letterlijk, Sunny zit te breien met plastic, dit moet dan de plastic brei/soep voorstellen. Bacteriën worden wat uitvergroot in de letterlijke maar ook figuurlijke zin met opvallende kleuren en papier maché. Dit is al met al een interessante samenwerking waarin we beiden het erg leuk vinden om eraan te werken. Hopelijk bent u net zo benieuwd naar het eindresultaat als wij zijn.

Plastic breiwerk / Plastic knitework
English version: Collaboration Lars van Roemburg and Sunny Neeter

After an afternoon full of conversations between students and artists, Sunny and I (Lars) decided to create an artwork together. People often think of Electrical Engineering and Civil Engineering when they hear of the TU Delft. Those are tangible technologies which can be quite helpful in creating art with for example rotating objects or flashing lights.

I myself however, study something else entirely different, namely Nanobiology. We had some difficulties in finding something in which I could contribute to the artwork, but after many emails back and forth, we found something relevant for the progression of sustainability in which nanobiology plays an important role. Bacteria! In the biotechnological world we already work a lot with bacteria and we manipulate these to do tasks for us.

A few years back, bacteria were found which could actually eat plastic, if we can isolate and manipulate these bacteria without creating any risks, we can create a solution for the plastic soup in the oceans. This is a slow process because you want to be sure that nothing wrong can happen, but Sunny and I already tried to create a futuristic sketch of this solution. I help mostly with the theoretical part and with the brainstorming about the nanobiological aspects and Sunny knits these together in a whole. And with that I mean literally, she is knitting with plastic, which is going to be the plastic knitwork. Bacteria will be enlarged a bit literally but also figuratively speaking with flashing colours and paper maché. We both find this an interesting collaboration in which we both find joy working on the artwork. We hope you are just as curious as us about the final result.

Tekst: Lars van Roemburg en Sunny Neeter