Samenwerking Marnix Paul en Conny Kuipéri

Square

In mei 2018 is via een kunstenaarslid van Pulchri Studio, dat gastlessen geeft aan de TU-Delft, contact gelegd met het bestuur van de Green Office Delft voor de expositie Sustainability Art.  Dit contact heeft tot een verrassende samenwerking geleid tussen studenten van de TU Delft en kunstenaars die aan de genoemde expositie deelnemen.

Het eindresultaat van deze samenwerking is te zien op de expositie die van 25 april tot en met 27 mei 2019 in the Library van de TU Delft plaatsvindt.

Tijdens één van de gezamenlijke bijeenkomsten van studenten en kunstenaars is informatie uitgewisseld over het werk dat kunstenaars voor de expositie Sustainability Art hebben gemaakt met als doel contacten tot stand te brengen tussen kunstenaars en studenten voor een gezamenlijk kunstwerk. Zo’n date maken heeft tijd nodig. Je kent elkaar niet, er is een leeftijdsverschil van ettelijke jaren en dan de vraag wat de kansen en mogelijkheden zijn om een gezamenlijk kunstwerk  te maken. Dus als er een match tot stand komt, is dat vermeldenswaardig, temeer omdat kunstenaars veelal alleen werken.

Conny Kuipéri, beeldend kunstenaar, kunstenaarslid van Pulchri Studio en
Marnix Paul, student werktuigbouwkunde aan de TU Delft

Marnix Paul, derdejaars student werktuigbouwkunde aan de TU Delft, en Conny Kuipéri, beeldend kunstenaar, hebben elkaar gevonden op het gebied van architectuur en de verspilling van de overmatige hoeveelheid plastic verpakkingsmateriaal in de voedingsmiddelenindustrie.

Het concept voor een gezamenlijk kunstwerk is snel gemaakt; een bouwwerk, van vier houten panelen, plastic afvalmateriaal en planten die dat bouwsel gaan over woekeren. Daarmee willen we laten zien dat de aarde sterker is dan materieel. 

Wat samenwerken met andere disciplines zo interessant maakt is dat je elkaar steeds vragen stelt hoe verder. Verliezen we het concept niet uit het oog? Wat kunnen we er aan toevoegen om de boodschap sterker te maken? Wat is technisch mogelijk en wat niet? We ontdekten ook de verschillen in kleur en kwaliteit van plastic bakjes van voedingsmiddelen. Groen plastic staat meestal voor biologische producten hoe verhoudt zich dit tot de andere producten? Een nieuw item om aan het kunstwerk toe te voegen als informatie.

Wat belangrijk is voor een goed resultaat is de taakverdeling. Marnix neemt als  werktuigbouwstudent de technische knowhow voor zijn rekening. Hij heeft met lasertechniek het frame gemaakt voor het kunstwerk.  Conny gaat het plastic afvalmateriaal hierop handmatig aanbrengen. Wekelijks bekijken ze samen het  proces van voortgang en stellen dit zo nodig bij.

We zijn nu drie weken verder en we hebben het concept bijgesteld. Het gaat niet alleen meer om de hoeveelheid plastic verpakkingsmateriaal, de verhouding biologische producten versus reguliere producten, maar ook over de gevolgen van het menselijk handelen.  De vier panelen bekleedt met plastic verpakkingsmateriaal laten ieder een item hiervan zien: natuurlijke plantengroei door biologische teelt, vervreemding van de natuur door toevoeging van middelen, een plastic imaginaire natuur en een verdorde en uitgebluste natuur.